WETTELIJKE VERKLARING

PROGENUS S.A.

 

I. Identiteit en contactgegevens van de uitgever die verantwoordelijk is voor de site

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, accepteert u uitdrukkelijk de volgende voorwaarden.

II. Privacybeleid

Het privacybeleid en beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers is beschikbaar in het gedeelte Privacybeleid van deze website.

III. Gebruik van cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

IV. Gebruik van traceergereedschappen

Deze website gebruikt uw IP-adres in zijn trackingtool om zijn veiligheid en prestaties te behouden.

V. Intellectueel Eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van handelsmerken, logo's, tekeningen, computergegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enz. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan PROGENUS S.A.

VI. Beperking van de wettelijke aansprakelijkheid van de uitgever

De informatie op deze website is van algemene aard. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet worden beschouwd als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker.

PROGENUS spant zich in om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kan de verstrekte informatie onopzettelijke fouten bevatten. Indien de verstrekte informatie fouten bevat of indien bepaalde informatie niet beschikbaar is op of via de site, zal de naam van de vennootschap alles in het werk stellen om deze zo spoedig mogelijk te herstellen.

PROGENUS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site. Als u fouten ontdekt in de informatie op deze site, kunt u contact opnemen met PROGENUS.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld. PROGENUS geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website of voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website.

PROGENUS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, in uitzonderlijke omstandigheden of op enige andere manier, voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of enige andere site, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies, onderbreking van het werk, verslechtering van programma's of andere gegevens aanwezig op het computersysteem, verslechtering van hardware, software of andere eigendommen van de gebruiker.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het opnemen van links naar deze websites of pagina's impliceert geen impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. PROGENUS verklaart uitdrukkelijk dat het geen controle heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en dat het in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken of voor enige schade veroorzaakt door het gebruik ervan.